วัดพระแก้ว วัดคู่บ้านคู่เมืองของไทย สถาปัตยระดับโลก

  วัดพระแก้ว สถานที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่คู่บ้านคู่เมืองไทยมาตลอดกว่า 200 ปี ซึ่งมีการสร้างและตกแต่งความงดงามและความยิ่งใหญ่จากอดีตจนถึงปัจจุบัน วัดพระแก้ว สามารถดึงนักท่องเที่ยวได้มาชมความงดงามของสิ่งปลูกสร้างโดยคนไทย

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือ คนไทยเรียกกันว่า วัดพระแก้ว เป็นที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น โดย พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นใน พ.ศ. 2325 เป็นวัดในพระบรมมหาราชวังภายในเป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือพระแก้วมรกต พระคู่บ้านคู่เมืองที่คนไทยสักการะเพื่อเป็นสิริมงคล ภายในบริเวณวัดพระแก้วมีพระอุโบสถตั้งอยู่ส่วนกลางของวัด มีกำแพงล้อมรอบและซุ้มประดิษฐานเสมาทั้งหมด 8 ซุ้ม ภายในวัดพระแก้วมีพระพุทธรูปที่สำคัญ เช่น พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือพระแก้วมรกต พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นพระพุทธรูปศิลปะเชียงแสนตอนต้น ทำจากหินหยกสีเขียวเข้มทึบแสง ปางสมาธิ ขนาดหน้าตัก 43 ซม. สูง 55 ซม., พระพุทธยอดเจ้าจุฬาโลก พระพุทธเลิศหล้านภาลัย เป็นพระพุทธรูปซึ่งรัชกาลที่ 3 ทรงอุทิศให้แด่รัชกาลที่ 1 และรัชกาลที่ 2 เป็นต้น

นอกจากนี้ภายในยังมี พิพิธภัณฑ์ ซึ่งอยู่บริเวณเขตพระราชฐานชั้นนอกของพระบรมมหาราชวัง สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เป็นอาคารแบบทรงตะวันตก ซึ่งแต่เดิมใช้เป็นโรงผลิตเงินตราเพื่อใช้ประโยชน์ในประเทศ ซึ่งในวาระครบรอบสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นแม่กองบูรณะจึงขอพระราชทานอาคารโรงกษาปณ์มาเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีสิ่งน่าสนใจหลายอย่างเช่นปืนใหญ่ที่ตั้งแสดงไว้ด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ตุ๊กตาจีนที่ตั้งไว้หน้าอาคารพิพิธภัณฑ์ ในปัจจุบันมีผู้เข้ามาเยี่ยมชมวัดพระแก้วเป็นจำนวนมาก ทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ซึ่งวัดพระแก้วเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามติดอันดับโลก