จินตนาการ อีก 100 ข้างหน้าความเปลี่ยนแปลงของสิ่งปลูกสร้าง

ในปัจจุบันโลกและเทคโนโลยีก้าวไกลอย่างมาก สิ่งปลูกสร้างต่างๆมีการออกแบบให้มีความทันสมัย การออกแบบตัวอาคารต่างๆที่มีความโดดเด่นมากๆ ลองนึกสภาพสิ่งปลูกสร้างในอนาคตข้างหน้าราว 100 ปี ว่ามีหน้าตาเป็นอย่าง ซึ่งมีการจินตนาการออกมาจากสถาปนิกที่ออกแบบสิ่งปลูกสร้างของโลกในอนาคตว่ามีเทคโนโลยีและลักษณะอย่างไรบ้าง

– เมืองลอยน้ำ นี้เป็นจินตนาการต่างๆที่กล่าวถึงในปัจจุบันนั้นภาวะโลกร้อนเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้น้ำแข็งขั้วโลกละลาย ดังนั้นหากมันเกิดขึ้นจริงเมืองลอยน้ำอาจจะมีแผนการสร้างขึ้นมาจริงๆก็ได้ ซึ่งนั้นถือว่าเป็นเรือโนอาร์ยุคใหม่ เมืองลอยน้ำนั้นเป็นจินตนาการของศิลปินชื่อว่า วินเซนต์ คัลเลโบต์ ออกแบบมาโดยเมืองสามารถจุคนได้ถึง 50,000 คน มีต้นไม้ต่างๆและขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

– เครื่องบินท่องเที่ยว จินตนาการที่เหมือนกับการนำเรือเหาะในอดีตมาผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสุดล้ำ ที่สามารถพาผู้คนขึ้นไปชมวิวต่างๆได้ โดยคาดว่ามีการออกแบบให้มีดาดฟ้าที่มีทั้งสระว่ายน้ำ, ร้านอาหารต่างๆ รวมถึงที่พักด้วยซึ่งเหมือนกับเรือสำราญ

– ตึกที่สูงเสียดฟ้า หากเราจิตนาการว่าตึกดูไบที่กว่า 800 เมตรนั้นสูงแล้ว ลงจินตนาการว่าจะมีตึกที่สูงกว่า 1,000 เมตรในอนาคต ซึ่งโครงการดังกล่าวตอนนี้อาจกำลังเกิดขึ้นจริง มีโครงการสร้างตึกที่สูงกว่า 1,300 เมตร คาดว่าในอีก 100 ปีข้างหน้าเมืองใหญ่ๆจะเต็มไปด้วยตึกสูงกว่า 800 – 1,000 เมตรมากมายดังที่เราเห็นในภาพยนตร์แนวไซ-ไฟ อนาคตนั่นเอง นอกจากนี้เราอาจเห็นตึกที่สามารถมองไปถึงอวกาศก็ได้