อังกฤษค้นพบ สโตนเฮนจ์แห่งที่ 2

   หากพูดถึงแท่งหินขนาดใหญ่อยู่บริเวณเกาะทางตอนเหนือของประเทศอังกฤษอย่าง สโตนเฮนจ์ กลุ่มแท่งหินเก่าแก่อายุกว่าพันปี ซึ่งในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวมากมายมาชมความสวยงามของมัน ในอดีตมีการสันนิฐานต่างๆนาๆถึงแท่งหินเก่าแก่นี้โดยมีการคาดว่า แท่งหินเหล่านี้อาจเป็นฐานของสิ่งปลูกสร้างของชาวเกาะในอดีตที่ผ่านมา หรือ อาจจะเป็นที่สำหรับใช้บูชาเทพเจ้า โดยยังไม่สามารถระบุได้แน่ชัดว่า แท่งหินเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไร

ล่าสุดทางนักโบราณคดีของอังกฤษเผยต่อสื่อว่า ได้ค้นพบแท่งหินยักษ์ แบบเดียวกับ สโตนเฮนจ์ ซึ่งแท่งหินเหล่านี้ถูกค้นพบห่างจากสโตนเฮนจ์ไปทางเหนือ ประมาณ 3 กิโลเมตรซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่มีการขุดค้นซากอารยธรรมโบราณมากมาย ซึ่งแท่งหินเหล่านี้ถูกขนานว่า เป็นสโตเฮนจ์แห่งที่ 2 และมีขนาดใหญ่กว่าแห่งแรกถึง 2 เท่า โดยแท่งหินยักษ์แห่งที่ 2 ที่ถูกค้นพบนี้มีก้อนหินขนาดใหญ่จำนวนกว่า 90 ก้อน บางก้อนมีความสูงถึง 5 เมตร โดยมีลักษณะเป็นแนวยาวทอดเป็นทางยาวกว่า 2 กิโลเมตร โดยแท่งหินที่นักโบราณคดีค้นพบนี้ถูกฝังอยู่ใต้ดินและถูกขุดขึ้นมา คาดว่ามีอายุราว 4,500 ปี โดยการค้นพบนี้นักโบราณคดีเชื่อว่า แท่งหินเหล่านี้น่าจะเป็นสิ่งปลูกสร้างที่เป็นอารยธรรมของชาวพื้นเมืองในอังกฤษซึ่งเป็นยุคต้นสมัย Neolithic บนเกาะอังกฤษ

ซึ่งการค้นพบครั้งสำคัญนี้อาจนำไปสู่การไขปริศนาคำตอบของแท่งหินปริศนาของ สโตนเฮนจ์แห่งที่ 2 รวมถึงอาจจะเกี่ยวข้องกับแห่งที่ 1 ด้วย ซึ่งทางนักวิทยาศาสตร์และนักโบราณคดีต้องหาคำตอบของแท่งหินปริศนานี้ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร