สะพานโกลเดนเกต สัญลักษณะแห่งอ่าวซานฟราน ฯ

สะพานโกลเดนเกต เป็นสะพานแขวนแห่งหนึ่งของสหรัฐอเมริกา ซึ่งสะพานแห่งนี้มีลักษณะเด่นที่เป็นสะพานแขวนสีแดง ทอดข้ามอ่าวซานฟรานซิโก สะพานแห่งนี้เป็นสะพานแขวนที่มีความแข็งแรงมาก มันตั้งอยู่ทางอ่าวตอนเหนือของเมืองซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา โดยสะพานแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในช่วงปี 1937 ซึ่งเป็นยุคของสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น ลักษณะแบบเดียวกับ อาร์ตเดคโค (Art Deco) เป็นสะพานข้ามอ่าวแห่งแรกของเมือง ซึ่งในช่วงนั้นเป็นช่วงสมัยประธานาธิบดีแฟรงคลิน ดี. รูสเวลท์ โครงการดังกล่าวเริ่มขึ้นในปี 1933 จุดประสงค์เพื่อใช้เป็นเส้นทางรถข้ามอ่าว ซึ่งเป็นย่นเวลาในการข้ามอ่าวโดยใช้เรือข้ามมากขึ้นด้วย โดยการสร้างสะพานนั้นต้องใช้โครงเหล็กที่แข็งแรงในการรองรับแรงลม รวมถึงแผ่นดินไหวระดับ 7 ได้ ซึ่งก่อนหน้านี้มีการสร้างสะพานแขวนที่กรุงวอชิงตัน ชื่อว่า สะพานทาโคม่า แต่ด้วยโครงสร้างที่ไม่แข็งแรงพอที่รับแรงลม ทำให้สะพานแห่งนี้ถล่มลงมาในวันเปิดสะพาน แต่โชคดีที่ไม่มีใครเสียชีวิต

การสร้างสะพานโกลเดนเกต ใช้งบประมาณราว 35 ล้านดอลลาห์สหรัฐ สร้างเสร็จในปี 1937 เมื่อสร้างเสร็จมันกลายเป็นสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในโลก โดยมีความยาววัดจากจุดเริ่มต้นประมาณ 3,347 เมตร ตอนกลาง 1,280 เมตร กว้าง 27 เมตร สูงจากระดับน้ำทะเล 67 เมตร แบ่งเป็นทางรถยนต์ 6 ทาง รถบรรทุก 3 ทาง รถไฟ 2 ทาง ปัจจุบันสะพานแขวนแห่งนี้กลายเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากทั่วโลก ซึ่งทำให้มันกลายเป็นสัญลักษณ์เด่นของเมืองซานฟรานซิสโก และประเทศสหรัฐไปโดยปริยาย มันกลายเป็นแห่งท่องเที่ยวอันดับต้นๆ และทำให้ถูกจัดว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่ยอดเยี่ยมเป็นอันดับที่ 5 ของสหรัฐ