รวมสิ่งปลูกเก่าแก่ที่น้อยคนจะรู้จักตอนที่ 1

   บนโลกมีสิ่งปลูกสร้างเก่าแก่มากมายที่เรามักรู้จัก อย่างเช่น โคลอสเซี่ยม, หอเอนแห่งเมืองปิซา, ปีระมิดแห่งอียิปต์, นครวัด ซึ่งเป็นสิ่งปลูกสร้างเก่าแก่จนได้รับการแต่งตั้งเป็นมรดกโลกมาแล้ว ซึ่งสิ่งปลูกสร้างเหล่านี้มีนักท่องเที่ยวมากมายในแต่ละปี แต่ยังมีสิ่งปลูกสร้างเก่าแก่อีกมากมายที่น้อยคนที่จะรู้จัก โดยทาง BBC Travel ได้ศึกษาและลงพื้นที่สำรวจและเยี่ยมชมสิ่งปลูกสร้างเก่าแก่ที่น้อยคนจะรู้จัก

– มัสยิด Sheikh Lotfollah Mosque ประเทศอิหร่าน มัสยิดแห่งนี้มีความสวยงามอย่างมากนับว่าเป็นสุดยอดอารยธรรมแห่งประเทศอิหร่าน ภายในประกอบด้วยกระเบื้องโมเสคติดตามผนังที่สวยงามมาก นอกจากนี้กระเบื้องที่อยู่ด้านนอกของโดมยังเปลี่ยนสีไปตามแสงอาทิตย์ด้วย มัสยิดแห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณจัตุรัสหลวงของอิสฟาฮาน ซึ่งในอดีตนั้นเป็นของพระราชวงศ์คาดว่าก่อสร้างในปี 1603 ปัจจุบันมัสยิดแห่งนี้เปิดให้ผู้คนที่เข้าชมความงดงาม

– กำแพงแห่งอินเดีย ป้อม Kumbhalgarhเป็นกำแพงขนาดใหญ่รองจาก กำแพงเมืองจีน ถูกสร้างขึ้นในปี 1443 เพื่อคุ้มกันภัยจากศัตรูกำแพงแห่งนี้มีความยาว 36 กิโลเมตร มีความหนาของป้องราวๆ 4.5 เมตร ซึ่งคาดว่ากำแพงแห่งนี้เป็นเมืองของชนเผ่าเมวาร์

– สะพานเก่าแก่ Stari Most สะพานแห่งนี้เป็นสะพานเก่าแก่มากซึ่งเป็นสะพานหิน ตั้งอยู่ที่เมือง มอสตาร์ ประเทศบอสเนีย เฮอร์เซโกวีนา สะพานหินแห่งนี้สร้างขึ้นในปี 1566 ในยุคสมัยจักรวรรดิออตโตมัน โดยสถาปนิกชื่อว่า MimerHayruddinโดยการสร้างสะพานนั้นใช้หินจำนวนกว่า 400 ก้อน และยังคงความแข็งแรง จนกระทั่งในปี 1993 สะพานถูกทำลายลงจากเหตุสงครามบอสเนีย และบูรณะขึ้นใหม่ในปี 2004 นอกจากนี้ยังมีประเพณีการกระโดดสะพานในฤดูหนาวเพื่อพิสูจน์ความกล้า โดยด้านล่างเป็นแม่น้ำมีความสูงราว 10-20 เมตร