สะพานพระราม 8

สะพานพระราม 8 หรือ Rama VIII Bridge เป็นสะพานแขวนที่ใช้ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งที่ 13 ของกรุงเทพมหานครโดยตัวสะพานเป็นลักษณะเป็นสะพานขึงแบบอสมมาตรเสาเดี่ยว โดยสะพานก่อสร้างเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 จากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อครั้งที่เสด็จทรงเยี่ยมพระอาการประชวรของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยพระองค์ทอดพระเนตรเห็นถึงปัญหาการจราจรของสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าและถนนบรมราชชนนี พระองค์โปรดเกล้าฯ ให้ทางกรุงเทพมหานครสร้างสะพานอีกแห่งสำหรับใช้ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา โดยสะพานสามารถช่วยระบายการจราจรลงได้ 30% จากสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า โดยสะพานสร้างเสร็จและเปิดใช้บริการวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2545 โดย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานนามว่า สะพานพระราม 8 โดยตัวสะพานมีความยาว 475 เมตร ช่วงโครงสร้างเสาส่วนกลางสะพานมีความสูง 75 เมตร โดยรับน้ำหนักสะพานด้วยเคเบิลคู่ 28 คู่ ยึดพื้นช่วงตัวสะพานและขึงแบบอสมมาตรอย่างสวยงามโดดเด่นแห่งนี้ของสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าแห่งหนึ่งของกรุงเทพฯ โดยสะพานพระราม 8 จัดว่าเป็นสะพานขึงแบบอสมมาตรที่มีความยาวเป็นอันดับ 5 ของโลก ซึ่งสะพานพระราม 8 มีความสวยงามโดดเด่นที่ผสมผสานด้วยศิลปะแบบไทย โดยสร้างขึ้น เพื่อเป็นพระบรมราชานุสรณ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร กรุงเทพมหานครจึงได้อัญเชิญ “พระราชลัญจกร” ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ประจำพระองค์ มาเป็นต้นแบบในการออกแบบทางสถาปัตยกรรมด้วย จุดเด่นอย่างหนึ่งของสะพานพระราม 8 คือ จุดชมวิวที่ยอดเสาสูงของตัวสะพานที่มีความสูง 165 เมตร หรือเท่าตึก 60 ชั้น ด้านบนมีโครงสร้างโลหะกรุกระจกรูปทรงคล้ายดอกบัว ด้านบนสามารถจุคนได้ 50 คน มีลิฟต์ ขึ้น-ลง 2 ตัว จุคนได้ 5 คน ใช้เวลาขึ้นลงประมาณ 3 นาที