ตึกไครสเลอร์ สิ่งปลูกสร้างคลาสสิคยุค 30

มหานครนิวยอร์ก ของสหรัฐอเมริกานั้นเป็นเมืองๆหนึ่งที่มีสถาปัตยกรรมเก่าแก่มากมาย ซึ่งในปัจจุบันยังมีเห็นอยู่มากมายตามถนนสายต่างๆในนิวยอกร์ หากพูดถึงช่วงยุคปี 1930 นั้นเมืองนิวยอกร์เริ่มมีการเติบโตมากขึ้น แม้ว่าจะอยู่ในสภาวะช่วงสงครามก็ตาม ซึ่งได้มีการก่อสร้างตึกระฟ้าขึ้นมา โดยตึกนั้นมีความสูงมากกว่า 200 เมตร โดยในนิวยอกร์นั้นมีการสร้างตึกสูงจำนวน 2 แห่ง โดยแห่งแรกถูกสร้างขึ้นก่อนคือ ตึกไครสเลอร์

ตึกไครสเลอร์ Chrysler Building เป็นอาคารที่สูงกว่า 200 เมตรขึ้นไปเป็นอาคารที่มีชื่อเสียงมากในนิวยอกร์ ซึ่งมีลักษณะเด่นอยู่ที่การออกแบบตึก คือ เป็นการออกแบบตึกโครงสร้างตามสถาปัตยกรรม อาร์ตเดคโค ( Art Deco) เป็นศิลปะแบบลิทธินิยม จิตกรรม เลขนศิลป์ ที่นิยมมากในช่วงปี 1925 ถึง 1939 ซึ่งมีการออกแบบสถาปัตยกรรม อุตสาหกรรมในสมัยนั้น โดยตึกไครสเลอร์ ถูกออกแบบมาให้มีความอลังการศิลป์ อาคารแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ถนน 42 Avenue และ ถนนเลกซิงตัน มีความสูงประมาณ 319 เมตร สร้างเสร็จในปี 1930 และครองสถิติตึกสูงที่สุดในโลกเป็นเวลา 1 ปี จนถึงปี 1931 ตึกเอ็มไพร์สเตท จึงกลายเป็นตึกสูงที่สุดในโลกแทน ซึ่งในขณะนั้นมีการสร้างตึกแห่งนี้ด้วย

ตึกไครสเลอร์ เป็นตึกที่ถูกออกแบบมา มันกลายเป็นตัวอย่างของสถาปัตยกรรมและสิ่งปลูกสร้างแบบคลาสิค ของ อาร์ตเดคโค (Art Deco) ซึ่งถูกออกแบบโดยสถาปนิกชื่อ วิลเลียม แวน อเล็น มันเป็นตึกที่ใช้แทนสัญลักษณ์ของเมืองนิวยอร์กที่มีความเก่าแก่และโดดเด่นอย่างมา ภายในตึกนั้นประกอบด้วย อาคารสำนักงาน, โรงแรม, ห้างสรรพสินค้า, จุดชมวิวที่สวยงาม